Archiv - ročník 2011

Zpět na přehled článků

Výzkum možností prognózování vzniku ohnisek samovznícení v deponiích hnědouhelných paliv

Ing. Vlastimil Moni, Ing. Pavel Schmidt - Výzkumný ústav pro hnědé uhlí a.s., Most

Abstrakt

Zápary a následné požáry jsou častým jevem v povrchových hnědouhelných lomech s výskytem slojí narušených dřívější hlubinnou těžbou, v homogenizačních a jiných deponiích, ale také na skládkách elektráren, tepláren a průmyslových podniků spalujících hnědé uhlí. V článku jsou prezentovány cíle projektu z programu ALFA č. TA01020351, který řeší výzkum, vývoj a ověření komplexní celoplošné metody včasné identifikace počínajícího ireverzibilního stavu zapaření hnědouhelné hmoty směřujícímu ke vznícení (požáru) uhelné hmoty. Základní metodou je použití termovizního snímání a průběžné vyhodnocování vývoje povrchové teploty skládky, resp. sloje.

Klíčová slova:

hnědé uhlí, deponie, samovznícení uhlí, monitoring, teplota


Zpět na přehled článků