Archiv - ročník 2011

Zpět na přehled článků

Výsledky výzkumu rekultivovaných lokalit oblasti Severočeských dolů a.s.

RNDr. Michal Řehoř, Ph.D. - Výzkumný ústav pro hnědé uhlí a.s., Most; Vratislav Ondráček - Severočeské doly a.s.; doc. Mgr. Miroslav Šálek, Dr.- ČZU Praha

Abstrakt

Ve Výzkumném ústavu pro hnědé uhlí a.s. probíhalo v letech 2004 - 2010 řešení rozsáhlého výzkumného úkolu MŠMT ČR zabývajícího se komplexně zpracováním uhelné hmoty. Vzhledem ke svému významu a dlouhodobým perspektivám byla do řešení zařazena rekultivační problematika. Od roku 2009 pak bylo zahájeno řešení grantového úkolu zabývající se výhradně rekultivační problematikou. Tento článek stručně shrnuje hlavní výsledky výzkumu dosažené v rámci řešení obou projektů.

Klíčová slova:

rekultivace, výzkum, pedologie, výsypka


Zpět na přehled článků