Archiv - ročník 2011

Zpět na přehled článků

Bilance a hodnocení zásob uhlí v hnědouhelných pánvích

Ing. Marcela Šafářová, Ph.D., Dr. Ing. Lubomír Chytka - Výzkumný ústav pro hnědé uhlí a.s., Most

Abstrakt

Příspěvek je věnován bilanci a hodnocení zásob hnědého uhlí a lignitu z pohledu definovaných kriterií, podle nichž se rozlišují zásoby geologické, bilanční a nebilanční a zásoby využitelné. Těmito kriterii, tzv. kondicemi, jsou zejména kvalitativní parametry suroviny, geologická charakteristika ložiska a báňsko-technické podmínky dobývání. Evidence zásob, jejich úbytek těžbou a další změny dané upřesněním znalostí o ložisku jsou v ČR realizovány formou státních bilancí.

Klíčová slova:

hnědé uhlí, zásoby uhlí, hodnocení zásob, využití hnědého uhlí pro energetiku


Zpět na přehled článků