Archiv - ročník 2011

Zpět na přehled článků

Vývoj technické harmonizace v České republice a Evropské unii

Ing. Milan Badal - Český institut pro akreditaci, o.p.s.

Abstrakt

Článek hodnotí vývoj technické harmonizace v podmínkách členství České republiky v Evropské unii a při zavedení změněných harmonizovaných evropských přístupů, zejména směrnic nového přístupu a vydaných dokumentů nového legislativního rámce EU (NLF - New Legislation Frame). Technická harmonizace je jedním z klíčových nástrojů budování společného vnitřního trhu se zbožím. Harmonizace jednotlivých specifikací výrobků a služeb odbourává v rámci EU technické překážky obchodu mezi členskými státy. Zboží a služby, jež splňují požadované parametry, se mohou volně pohybovat v rámci vnitřního trhu, což znamená přístup podniků na celý trh EU, zjednodušení postupů a snížení nákladů při současném zajištění technické interoperability a vysoké úrovně bezpečnosti.

Klíčová slova:

technická harmonizace, metrologie, akreditace, notifikace, dozor nad trhem


Zpět na přehled článků