Archiv - ročník 2011

Zpět na přehled článků

Problematika lisování jemnozrnných materiálů

RNDr. Ing. Josef Valeš, Jaroslav Kusý, Ing. Lukáš Anděl - Výzkumný ústav pro hnědé uhlí, Most

Abstrakt

V článku jsou shrnuty technologické poznatky z briketování kvalitativně a materiálově různých druhů jemnozrnných materiálů a jejich vzájemných směsí. Je popisována příprava lisovacích směsí, jejich homogenizace a zvlhčení přídavnou technologickou vodou. Jsou uvedeny změny pevnostních charakteristik v prostém tlaku dle normy ČSN CEN ISO/TS17892-7 a pevnosti v tlaku stanovené kolmo na průměr brikety testerem AK-14-E po vysušení, následném nasáknutí vzdušnou vlhkostí, po tepelném šoku při teplotě 800 °C a po vyžíhání při teplotě 1 000 °C po dobu 45 min.

Klíčová slova:

druhy lisovaného materiálu, lisovací tlak a teplota, zhutňovací proces


Zpět na přehled článků