Archiv - ročník 2011

Zpět na přehled článků

Výzkumný fond pro uhlí a ocel - účast českých organizací v projektech podaných v roce 2010

Ing. Marcela Šafářová, Ph.D. - Výzkumný ústav pro hnědé uhlí a.s., Most

Abstrakt

Příspěvek informuje o Výzkumném fondu pro uhlí a ocel (RFCS), který poskytuje finanční prostředky na podporu projektů v oblasti uhlí a oceli, a to pro všechny podnikatelské subjekty i výzkumné organizace. Dotace z fondu jsou poskytovány pro výzkumné, pilotní a demonstrační projekty mimo rámcové programy EU. Hlavním cílem fondu je podpora konkurenceschopnosti odvětví souvisejících s uhelným a ocelářským průmyslem. Priority pro oblast uhlí jsou zlepšení konkurenční pozice EU, zdraví a bezpečnost v dolech a zlepšení využití uhlí jako čistého zdroje energie. Výzkumný fond zabezpečuje spolufinancování přijatých a úspěšně hodnocených projektů ze svého rozpočtu v členění - pro uhlí 27,8 % a pro ocel 78,2 %. Příspěvek nejen seznamuje s možnostmi a podmínkami financování projektů a tematickými prioritami fondu, ale také rámcově s projekty předloženými do fondu v roce 2010. 

Klíčová slova:

Výzkumný fond pro uhlí a ocel, hodnocení projektů


Zpět na přehled článků