Archiv - ročník 2011

Zpět na přehled článků

Stanovení velikostní distribuce částic resuspendovatelné složky vzorků z povrchového hnědouhelného dolu v resuspenzní komoře

Mgr. Martin Civiš - Fyzikální ústav AV ČR, v. v. i., RNDr. Jan Hovorka, Ph.D., RNDr. Devraj Thimmaiah, Ph.D. - Ústav pro životní prostředí, Přírodovědecká fakulta UK

Abstrakt

Byla zkonstruována cylindrická resuspenzní komora (V=0,437 m3, S=3,5 m2, S/V=8,38 m-1) umožňující resuspenzi pevných vzorků s následným on-line měřením velikostní distribuce hmoty nebo počtu částic vzniklého aerosolu a odběr velikostně segregovaných frakcí na filtr. Zkoumanými vzorky byly hnědé uhlí, elektrárenský popílek, energosádrovec a skrývkové zeminy odebrané v severočeském hnědouhelném dole Nástup. Vzorky byly pneumaticky rozptýleny v objemu komory za definovaných teplotně vlhkostních podmínek (20 °C a relativní vlhkost 50 %). Ze získaných distribucí byly vytvořeny průměrné velikostní distribuce počtu a hmoty částic. Ze všech studovaných vzorků dosahují elektrárenský popílek a uhelný prach z důlních komunikací největších hmotnostních koncentrací po disperzi v resuspenzní komoře.

Klíčová slova:

resupenze, hrubý aerosol


Zpět na přehled článků