Archiv - ročník 2011

Zpět na přehled článků

Likvidace dolu Kohinoor - 2. část, likvidace důlních děl do roku 2009

Ing. Jiří Varady - Obvodní báňský úřad, Most

Abstrakt

V článku je stručně popsána poslední etapa likvidace dolu Kohinoor, tzn. likvidace zbylých dvou úvodních svislých hlavních důlních děl (HDD), jam K 1 a MR 1 a navazujících důlních děl. Oproti klasické likvidaci hlavních důlních děl jejich zásypem byla jáma MR 1 vzhledem k jejímu jinému využití likvidována jámovou zátkou s instalací čerpacích kolon. Další využití jámy je pro čerpání důlních vod z důvodů uvedených v článku. Je zde popsaný sled likvidace důlních děl a prostor a způsob likvidace úvodních svislých hlavních důlních děl v období let 2008-2009. V článku jsou popsány způsoby likvidace hlavních důlních děl s použitím zpevněného zásypového materiálu v celé výšce jámového stvolu a likvidace jámy instalací jámové zátky. 

Klíčová slova:

likvidace dolu, likvidace hlavních důlních děl, zpevněný zásypový materiál, jámová zátka


Zpět na přehled článků