Archiv - ročník 2011

Zpět na přehled článků

Výsledky měření pórových tlaků v tělese Radovesické výsypky a indikace možných varovných stavů

Ing. Lukáš Žižka, Ing. Josef Halíř, Ph.D. - Výzkumný ústav pro hnědé uhlí a.s., Most; Vratislav Ondráček - Severočeské doly a.s., Chomutov

Abstrakt

Předkládaný článek poskytuje základní informace o nově realizovaných monitorovacích objektech a výsledcích monitoringu pórových tlaků v zájmovém prostoru na Radovesické výsypce. V prostoru Radovesické výsypky, v místě bývalého sesuvného území z roku 1994, byla vybudována rozsáhlá monitorovací síť. Zpočátku bylo realizováno čtrnáct hydrogeologických vrtů, vystrojených do různých zvodnělých horizontů výsypkového tělesa a jejího bezprostředního podloží. Na těchto vrtech se dlouhodobě sleduje úroveň hladiny podzemní vody. V současné době probíhá měření hladiny podzemní vody pouze u osmi vrtů. V roce 2009 a 2010 byla stávající monitorovací síť doplněna o další tři vrty, které jsou osazeny měřidly pórových tlaků (PT). Měřidla byla situována do zvodnělých horizontů tělesa výsypky a do jejího podloží. Výsledky měření pórových tlaků spolu s výsledky sledování úrovně hladin podzemní vody napomáhají k indikaci možných varovných stavů.

Klíčová slova:

monitorovací vrt, podzemní voda, pórový tlak, varovný stav, výsypka


Zpět na přehled článků