Archiv - ročník 2011

Zpět na přehled článků

Nové poznatky o mineralogii severočeské hnědouhelné pánve získané v letech 2002-2009

Zdeněk Dvořák, Ing. Jiří Svejkovský - Severočeské doly a.s., Doly Bílina; Ing. Oldřich Janeček - Severočeské doly a.s., Doly Nástup Tušimice; RNDr. Michal Řehoř, Ph.D. - Výzkumný ústav pro hnědé uhlí a.s., Most

Abstrakt

Článek se zabývá novými poznatky o mineralogii severočeské hnědouhelné pánve nacházející se mezi městy Ústí nad Labem a Klášterec nad Ohří. Hnědé uhlí je zde dobýváno pěti povrchovými doly situovanými v třetihorní hnědouhelné pánvi. Předmětem výzkumu byly minerály nově objevené geology v sedimentech uhelné pánve. Příspěvek shrnuje nové poznatky z let 2002-2009, kdy bylo postupně identifikováno pět nových minerálů pro oblast severočeské pánve. Šlo o anortit, esseneit, ferrierit, melilit a strebrodolskit. Celkem je zde již známo 59 minerálů.

Klíčová slova:

třetihorní uhelná pánev, anortit, esseneit, ferrierit, melilit, sfalerit, srebredolskit, whewellit.


Zpět na přehled článků