Archiv - ročník 2011

Zpět na přehled článků

Čedičové varhany u Rotavy na Sokolovsku

RNDr. Petr Rojík, Ph.D. - Sokolovská uhelná, právní nástupce, a.s., Sokolov

Abstrakt

Článek popisuje a hodnotí geologickou stavbu, složení a vznik čedičových vrchů Varhany a Skalka u Rotavy severně od Sokolova. Vulkanická tělesa Varhan a Skalky leží na zlomovém systému, který odděluje sokolovskou pánev od Krušných hor. Pomocí geologického mapování, petrografických, geochemických a strukturně geologických metod byla popsána architektura a složení zmíněných kopců. Jedná se pravděpodobně o vytlačené kupy (dómy) bazanitového složení, miocénního stáří. Varhany vznikly jediným klidným výlevem viskózní lávy nad ústím protáhlého jícnu a rychlým zesklovatěním lávy na limburgit. Naproti tomu Skalka vznikla v několika fázích vytlačováním silně viskózní lávy z ústí jícnu a následným vyplňováním rozsedlin žilami nefelinického bazanitu. 

Klíčová slova:

sloupcová odlučnost, kamenné varhany, Varhany a Skalka u Rotavy, miocénní bazalty, západní Krušné hory


Zpět na přehled článků