Archiv - ročník 2010

Zpět na přehled článků

Tématické zahraniční cesty uskutečněné HSPO v roce 2010

Ing. Jaromír Fultner - Výzkumný ústav pro hnědé uhlí a.s., Most; Ing. František Fraus, CSc. - Geodata s.r.o., Sokolov

Abstrakt

V měsících červnu a září 2010 uspořádala HSPO pro své členy a pracovníky důlních společností tématicky zaměřené cesty do dvou hnědouhelných revírů Německa, středoněmeckého a rýnského, v případě druhé cesty spojené i s návštěvou významných technických a kulturních památek a zajímavostí v sousední Belgii a Nizozemí.

Klíčová slova:

účastník, cesta, hnědouhelný revír, lom, rekultivace


Zpět na přehled článků