Archiv - ročník 2010

Zpět na přehled článků

Stárnutí pryžových vrstev dopravních pásů

RNDr. Helena Valentová, Ph.D., doc. RNDr. Jan Nedbal, CSc. - UK v Praze, Matematicko-fyzikální fakulta, Katedra makromolekulární fyziky; RNDr. Milan Neubert - VVV MOST spol. s r.o, Most

Abstrakt

Cílem práce je posoudit možnost použití dynamické mechanické spektroskopie pro určení životnosti krycích pryžových vrstev dopravních pásů. Dopravní pásy mění během provozu své fyzikální vlastnosti, zejména působením vzdušného kyslíku, ultrafialového záření a změnami vnější teploty. Mění se hlavně síťová hustota, teplota skelného přechodu, rovnovážný modul v kaučukovité oblasti a stupeň protažení krycí vrstvy při přetržení. Mechanická měření složek komplexního Youngova modulu probíhala v teplotním rozsahu od teplot odpovídajících skelnému stavu pryžových krycích vrstev až hluboko do kaučukovité oblasti. Měření se uskutečnila jak na nových pásech, dodaných výrobcem, skladovaných v různých podmínkách, tak i na provozně využívaných vzorcích dopravních pásů. Nové vzorky byly navíc měřeny i po stárnutí za zvýšené teploty v laboratorních podmínkách. Výsledky měření byly navzájem porovnány. Ukázalo se, že metoda bude, po vytvoření široké databáze mechanických vlastností dopravních pásů používaných v pásové dopravě, vhodnou pro sledování jejich opotřebení a tím i životnosti.

Klíčová slova:

dopravní pásy, stárnutí pryže


Zpět na přehled článků