Archiv - ročník 2010

Zpět na přehled článků

Sledování vibračních spekter ložisek bubnu prašného pásu

RNDr. Milan Neubert, Ing. Vitaliy Velychko - VVV MOST spol. s r.o, Most; doc. RNDr. Jan Nedbal, CSc., RNDr. Helena Valentová, Ph.D. - UK v Praze, Matematicko-fyzikální fakulta, Katedra makromolekulární fyziky; Ing. Petr Klouda - Výzkumný ústav pro hnědé uhlí a.s., Most

Abstrakt

Vyvinuli jsme diagnostické zařízení, které je možno levně zabudovat do konstrukce bubnů a které kontinuálně měří jejich vibrační charakteristiky, sleduje jejich časový vývoj a indikuje možnou poruchu ložisek. Měření vibrací je založeno na akcelerometru firmy Kionix. Rychlá Fourierova transformace prováděná průmyslovým PC poskytuje spektrum snímaných frekvencí od 10-1 Hz do 103 Hz. Prototyp zařízení byl testován v provozu Dolů Nástup Tušimice a výsledky měření byly srovnávány se současně prováděnými měřeními komerčním mobilním zařízením. V tomto příspěvku analyzujeme vibrační spektrum ložisek bubnu prašného dopravníku.

Klíčová slova:

pásový dopravník, ložisko, vibrace, diagnostika


Zpět na přehled článků