Archiv - ročník 2010

Zpět na přehled článků

Produkční a mimoprodukční význam antropogenních substrátů na výsypkách sokolovské uhelné pánve

Ing. Konstantin Dimitrovský, Ing. Barbora Modrá, DiS., Ing. Dana Prokopová - ČZU v Praze, Fakulta agrobiologie, potravinových a přírodních zdrojů

Abstrakt

Sokolovská krajina je již od padesátých let 20. století středem zájmu ohledně problematiky rekultivací. Obnova krajiny devastované těžbou hnědého uhlí v severozápadních Čechách (kraje Karlovarský, Ústecký) byla formou rekultivace zemědělské, lesnické, hydrické a ostatní základním předpokladem pro kulturní zemědělskou krajinu v posttěžební době. Aby tyto cíle byly splněny, bylo třeba celý systém výzkumu a praxe zaměřit na obnovu půdy, vody a vegetace po celou dobu jejího řešení. Základním předpokladem pro splnění těchto cílů je tvorba produkčních půd pro realizaci zemědělství a lesnictví v daných oblastech. Celková charakteristika výsypkových antropogenních substrátů (geologie, mineralogie, půdní chemie, půdní fyzika, hydropedologie apod.) je vhodná až velmi vhodná pro tvorbu produkčních půd potřebných pro zemědělství a lesnictví v posttěžebním období. Z toho důvodu „novodobé" záměry tvorby „sukcesí" na výsypkových stanovištích považujeme za zcela nevhodné až zcestné.

Klíčová slova:

rekultivace, produkční funkce půdy, mimoprodukční funkce půdy, obnova vegetace, rekultivační substráty


Zpět na přehled článků