Archiv - ročník 2010

Zpět na přehled článků

Rekultivace výsypky Radovesice

RNDr. Michal Řehoř, Ph.D. - Výzkumný ústav pro hnědé uhlí a.s., Most; Vratislav Ondráček - Severočeské doly a.s., Chomutov

Abstrakt

Výsypka Radovesice je největší výsypkou Severočeských dolů a.s. a jednou z největších v České republice. Zakládání skrývkových zemin zde bylo ukončeno v roce 2003. V současné době zde probíhá technická a biologická, převážně lesnická rekultivace. Obtížnost rekultivace výsypky Radovesice spočívá v její velké ploše a v převážně nepříznivých vlastnostech zakládaných zemin. Příspěvek shrnuje historii, současnost a perspektivy rekultivace výsypky Radovesice. Hlavní pozornost je věnována aplikaci moderních rekultivačních technologií, především aplikaci slínovců a zakládání výzkumných ploch ponechaných přirozené sukcesi. Dvě plochy ponechané pokusně přirozené sukcesi jsou dnes největšími sukcesními plochami v České republice a sledování jejich vývoje je velmi zajímavé. Některé výsledky výzkumu jsou prezentovány v tomto článku.

Klíčová slova:

rekultivace, přírodní sukcese, slín, Radovesice


Zpět na přehled článků