Archiv - ročník 2010

Zpět na přehled článků

Využití bezkontaktního měření teplot v technické diagnostice pásových dopravníků

Ing. Vlastimil Moni - Výzkumný ústav pro hnědé uhlí a.s., Most; doc. Ing. František Helebrant - VŠB – Technická univerzita Ostrava

Abstrakt

Článek se zabývá příklady využití termografie (termovizních měření) ke zjišťování technického stavu pásových dopravníků a jejich zařízení na hnědouhelných povrchových dolech. Vlastní měření jsou součástí grantového projektu MPO FR-TI1/537 „Komplexní diagnostický systém pro pásovou dopravu", jehož základním výstupem je prototyp diagnostického systému na modelovém pásovém dopravníku a vypracované, certifikované diagnostické služby. Veškerá měření jsou a budou verifikována měřeními in situ.

Klíčová slova:

pásový dopravník, technická diagnostika, termovize, povrchová teplota


Zpět na přehled článků