Archiv - ročník 2010

Zpět na přehled článků

Dynamika růstu dřevin na výsypce Šmeral na Mostecku

Ing. Václav Bažant, doc. Ing. Martin Slavik CSc., doc. Ing. Jiří Remeš, Ph.D. - Česká zemědelská univerzita Praha, Fakulta lesnická a dřevařská

Abstrakt

Pro hodnocení dynamiky růstu jednotlivých druhů dřevin byla vybrána jedna z nejstarších lesnicky rekultivovaných výsypek v oblasti Mostecka, výsypka Šmeral. Ve zkusných plochách byl měřením vybrán průměrný vzorník, ze kterého se v d 1,3 m odebral kotouč. Kotouč byl podroben letokruhové analýze. Při srovnání přírůstových křivek lze pozorovat, že vybrané dřeviny (jasan ztepilý, dub červený, dub letní a lípa srdčitá) ukončují juvenilní fázi svého individuálního vývoje mezi 15. a 20. rokem. Jejich dynamický tloušťkový přírůst se následně snižuje, tím se svým charakterem růstu přibližují dřevinám pionýrským. Nejméně se toto projevuje u dubu červeného. Při srovnání vztahu běžných ročních přírůstů a množství srážek lze sledovat trend zvýšených reakcí dřevin výsypkových stanovišť na nedostatek srážek do určitého věkového stádia. Ve věku 20 a více let vyvinutější kořenový systém dřevin pomáhá lépe odolávat snížené zásobě vody v půdě.

Klíčová slova:

lesnické rekultivace, růst dřevin na výsypkových stanovištích


Zpět na přehled článků