Archiv - ročník 2010

Zpět na přehled článků

Problematika návrhu horizontálních plochých uzávěrů při provzdušňování zásobníků sypkých hmot

Ing. Robert Brázda, Ph.D. - VŠB-TU Ostrava, Laboratoř sypkých hmot, Institut dopravy

Abstrakt

Uzávěry zásobníků sypkých hmot jsou nezbytnými komponenty, které zajišťují uzavírání a otevírání ústí zásobníku. Kromě zásadní bezpečnostní funkce, kdy uzávěry zajišťují přerušení materiálového toku při různých situacích, např. při haváriích vzniklých na zásobníku sypkých hmot či v následném technologickém či dopravním procesu, mohou mít uzávěry zásobníku také funkci regulační. Příspěvek sleduje změnu vertikálního tlaku σ1vo sypkých hmot do výpustného otvoru v průběhu různých procesů (provzdušňování, tlakový ráz a relaxace sypkých hmot) a z toho resultující vypočtený příkon pohonu plochého horizontálního uzávěru zásobníku.

Klíčová slova:

sypká hmota, zásobník, vertikální tlak, provzdušňování, horizontální uzávěr


Zpět na přehled článků