Archiv - ročník 2010

Zpět na přehled článků

Optimalizace kabiny nakladače

Ing. Jan Blata, Ing. Oldřich Učeň, Ph.D., Ing. Tomáš Kubín, Ing. Josef Kristen - VŠB - Technická univerzita Ostrava, FS - Katedra výrobních strojů a konstruování, Ostrava

Abstrakt

Náročné provozní podmínky při těžební činnosti kladou vysoké nároky na technickou spolehlivost strojních zařízení a také negativně působí na obsluhu strojních zařízení. Působení vnějších vlivů na obsluhu má negativní vliv na zdraví i na celkový pracovní výkon. Mezi základní negativní faktory působící na obsluhu patří vliv vibrací, hluku, teploty atd. Vibrace způsobují dodatečné cyklické namáhání konstrukčních dílů strojních zařízení a neúměrně snižují jejich životnost, proto je třeba vibrace minimalizovat.

Klíčová slova:

vibrodiagnostika, rezonance, modální analýza


Zpět na přehled článků