Archiv - ročník 2010

Zpět na přehled článků

Vliv důlní činnosti na kvalitu vody v řece Olši

Ing. Jarmila Schwalbová - VŠB - Technická univerzita Ostrava

Abstrakt

V oblasti hornoslezské pánve jsou čerpány na povrch velké objemy důlních vod. Tyto vody jsou následně vypouštěny do povrchových toků a výrazně ovlivňují kvalitu vody v řece Olši. Cílem předloženého příspěvku je zhodnocení vlivu důlní činnosti na kvalitu vody v řece Olši. V průběhu let 2000-2007 bylo prostřednictvím Karvinského potoka vypuštěno do řeky Olše přibližně 28 331 700 m3 důlních vod. Důlní vody z přilehlé polské části hornoslezské pánve jsou odváděny prostřednictvím „kolektoru OLZA". Rekonstrukce a přeložka ústí „kolektoru OLZA" v roce 2004 vedla k výraznému snížení zatížení dolní části toku a to přibližně o 75 % v profilu Olše Věřňovice a o 60 % v profilu ústí Olše do řeky Odry.

Klíčová slova:

řeka Olše, důlní voda, hornoslezská pánev, salinita, kvalita vody, důlní činnost


Zpět na přehled článků