Archiv - ročník 2010

Zpět na přehled článků

Protierozní úprava výsypek na Dolech Nástup Tušimice hydroosevem

Vratislav Ondráček - Severočeské doly a.s.; Ing. Petr Čermák CSc. - Výzkumný ústav meliorací a ochrany půdy, v.v.i.

Abstrakt

Na Dolech Nástup Tušimice byla při protierozní úpravě svahů o vyšší sklonitosti, složených z pedologicky odlišných vý-sypkových zemin a ovlivněných již i krátkodobě primární sukcesí plevelnými společenstvy, použita technologie hydroosevu upravená dále výsevem semen keřů a stromů. V prvním roce po aplikaci hydroosevu došlo k vytvoření dvou zcela odlišných vegetačních protierozních stavů, bez zaznamenaného výskytu dřevin použitých k výsevu.

Klíčová slova:

výsypky, eroze, hydroosev, půdní vlastnosti, vegetační pokryv


Zpět na přehled článků