Archiv - ročník 2010

Zpět na přehled článků

Změny v hornictví a hornické krajině Karvinska

doc. RNDr. Jan Havrlant, CSc. - Ostravská univerzita, Přírodovědecká fakulta, Katedra sociální geografie a regionálního rozvoje

Abstrakt

Článek se zabývá vývojem hornictví v posledních letech a problematikou vlivů hlubinné těžby černého uhlí v hornické krajině Karvinska. Pozornost je věnována následkům poklesů terénu v karvinské části ostravské pánve, změnám ve využívání a ukládání odpadů, rekultivaci postižené krajiny a také pozitivním změnám v hornické krajině v souvislosti s environmentálními opatřeními a aktivitami Ostravsko-karvinských dolů, a.s., Magistrátu města Karviné a dalších aktérů, jež směřují k ochraně a v posledních letech i ke tvorbě nové kulturní krajiny, využitelné mimo jiné v různých formách cestovního ruchu a rekreace. Uvedená opatření tak pozitivně mění image hornické krajiny Karvinska.

Klíčová slova:

Karvinsko, uhlí, devastace, rekultivace, využití krajiny


Zpět na přehled článků