Archiv - ročník 2010

Zpět na přehled článků

Geologické a hydrogeologické poměry údolí Lukovského potoka před nasypáním tělesa Radovesické výsypky

Ing. Josef Halíř, Ph.D., Míla Pletichová - Výzkumný ústav pro hnědé uhlí a.s.

Abstrakt

Výsypka Radovesice je situována v blízkosti města Bílina v regionu severozápadních Čech a je ve správě akciové společnosti Severočeské doly. V roce 1961 byl vypracován návrh přesypání území velmi rozsáhlou vnější výsypkou tehdejšího povrchového dolu Maxim Gorkij v Braňanech. Prostor pro uložení plánované kubatury cca 1 miliardy m3 skrývkových hmot byl určen v údolí Lukovského potoka na katastru obcí Radovesice, Dřínek, Lyskovice a Hetov. Geologické poměry v tomto území byly velmi rozmanité a značně ovlivňovaly i poměry hydrogeologické. V této souvislosti je nutné poznamenat, že problematika prozkoumanosti zájmového území a způsoby odvodnění podloží tělesa výsypky budou obsahem příspěvku v následujícím čísle Zpravodaje Hnědé uhlí.

Klíčová slova:

výsypka Radovesice, Lukovský potok, hydrogeologie


Zpět na přehled článků