Archiv - ročník 2010

Zpět na přehled článků

Prognóza geotermického gradientu a teplot hornin v programovém prostředí SCILAB

Ing. Denisa Fiurášková, prof. Ing. Pavel Prokop, CSc. - VŠB - TU Ostrava, HGF, Institut hornického inženýrství a bezpečnosti

Abstrakt

V článku je popsána prognóza geotermického gradientu, resp. teploty hornin. Se stále většími hloubkami dobývání uhlí na hlubinných dolech nabývá na významu teplota horninového masívu. Zvýšené hodnoty teplot hornin negativně ovlivňují klimatické podmínky na důlních pracovištích. Při projektování nových pater a zejména při podpatrovém dobývání se stává znalost co nejpřesnější hodnoty prognózované teploty hornin nutností zcela nezbytnou. Je totiž výchozí veličinou pro možnost projektovat důlní větrání a klimatizaci tak, aby tyto činnosti byly efektivní jak z hlediska bezpečnostního, tak z hlediska ekonomického. Za tímto účelem byla sestavena knihovna MineTemp v programovém prostředí SCILAB, která popisovanou prognózu umožňuje.

Klíčová slova:

teplota horniny, geotermický gradient, prognóza, teplotní pole


Zpět na přehled článků