Archiv - ročník 2010

Zpět na přehled článků

Výskyt a rozložení dehtů v hnědém uhlí severočeské hnědouhelné pánve

Ing. Vlastimil Macůrek - Ledečko, č.p. 6; RNDr. Ing. Josef Valeš, Jaroslav Kusý, Ing. Lukáš Anděl, Ing. Marcela Šafářová, Ph.D. - Výzkumný ústav pro hnědé uhlí a.s., Most

Abstrakt

Článek se zabývá problematikou dehtů obsažených v hnědém uhlí severočeské hnědouhelné pánve (SHP). Je zhodnocen vývoj a rozložení dehtů pro jednotlivé pánevní oblasti s ohledem na vymezení kvalitativně vhodných podílů suroviny pro budoucí, potenciálně možné chemické zpracování uhelné hmoty konverzí na kapalná a plynná paliva.

Klíčová slova:

hnědé uhlí, dehet, surovina pro konverzi


Zpět na přehled článků