Archiv - ročník 2010

Zpět na přehled článků

Těsnicí vlastnosti základkových směsí

Ing. Jan Kostka, Mgr. Petr Otipka, Ing. Jiří Lukš, Ph.D - VŠB – Technická univerzita Ostrava

Abstrakt

Článek se zabývá využitím popílku, jakožto odpadní suroviny vhodné při likvidaci hlavních důlních děl, zejména při likvidaci jámového stvolu zpevněným, základkovým materiálem. Záměrem bylo navržení a zhodnocení nových, vhodných receptur základkových směsí pro likvidaci jam tak, aby navržené přísady kladně působily zejména na těsnicí účinky, které by příznivě ovlivnily vodo a plynonepropustnost likvidovaného díla.

Klíčová slova:

popílek, fluidní popílek, důlní dílo, hydratační proces


Zpět na přehled článků