Archiv - ročník 2010

Zpět na přehled článků

Zahraniční zkušenosti z regionální politiky na příkladu revitalizace regionu Porúří

Ing. Jaroslav Zahálka, CSc., Ing. Martin Neruda, Ph.D., Univerzita J. E. Purkyně, Fakulta životního prostředí

Abstrakt

V České republice se po roce 1990 zpracovává řada studií a projektů, jejichž společným jmenovatelem je ekologická a strukturálně ekonomická revitalizace tzv. strukturálně postižených regionů po útlumu těžebního a těžkého průmyslu. Významným zdrojem poučení mohou být zahraniční poznatky a zkušenosti, protože obdobný proces zde probíhal v posledních dekádách 20. století a někde probíhá dosud. Jde o studium nástrojů, legislativních, organizačních a institucionálních opatření, které se osvědčily. Jednou z inspirací mohou být poznatky ze SRN, konkrétně ze silně průmyslové oblasti Porúří (Ruhrgebiet).

Klíčová slova:

strukturálně postižený region, revitalizace brownfields, Porúří, Emscher Park, industriální dědictví


Zpět na přehled článků