Archiv - ročník 2010

Zpět na přehled článků

Likvidace dolu Kohinoor - 1. část: Likvidace důlních děl do roku 2003

Ing. Jiří Varady, Obvodní báňský úřad v Mostě

Abstrakt

V článku je stručně popsána historie dolu Kohinoor od jeho založení až po ukončení likvidačních prací, s výjimkou likvidace posledních dvou úvodních svislých hlavních důlních děl (HDD), jámy K 1 a MR 1 z důvodu změny projektu likvidace – jiného využití jámy MR 1. Je zde popsaný sled likvidace důlních děl a důlních prostor a způsob likvidace úvodních svislých hlavních důlních děl. Celkem je uveden popis likvidace devíti hlavních důlních děl v čase, počínaje rokem 1967 a konče rokem 2003. V článku je dále popsán způsob likvidace hlavních důlních děl s jeho vývojem od likvidace částečným zásypem nezpevněným materiálem, přes použití nezpevněného zásypového materiálu v celé výšce jámového stvolu až po použití zpevněného zásypového materiálu, rovněž v celé výšce jam.

Klíčová slova:

likvidace dolu, likvidace hlavních důlních děl, nezpevněný zásypový materiál, zpevněný zásypový materiál


Zpět na přehled článků