Archiv - ročník 2010

Zpět na přehled článků

Provozní měření na kolesových rýpadlech

doc. Ing. Jiří Fries, Ph.D., doc. Ing. František Helebrant, CSc., VŠB-TU Ostrava, Katedra výrobních strojů a konstruování; Ing. Vlastimil Moni, Ing. Petr Klouda, Výzkumný ústav pro hnědé uhlí a.s.

Abstrakt

Obsahem článku jsou informace o měřeních prováděných na kolesovém rýpadle K 2000. Tato měření byla provedena za účelem verifikace postupů měření na stroji SchRs 1320 v rámci projektu Ministerstva průmyslu a obchodu pod označením FT-TA4/018 pod názvem: Moderní trendy zvyšování spolehlivosti zařízení pro povrchovou těžbu užitkových nerostů. Hlavními úkoly zmíněného projektu jsou: verifikace postupu pro konstrukční návrh horní stavby včetně unifikovaného podvozku rýpadla pro těžbu užitkových nerostů a nadložních zemin, zvýšení provozní spolehlivosti rýpadla, snížení jeho energetické náročnosti, snížení podílu lidské práce, diagnostický systém rýpadla pro hodnocení jeho zbytkové životnosti a postupy optimalizace řídícího systému a údržby rýpadla.

Klíčová slova:

rýpadlo, rypná síla, rozpojovací síla, provozní výkonnost, točivý moment, komplexní měření, verifikace, projekt MPO


Zpět na přehled článků