Archiv - ročník 2010

Zpět na přehled článků

Průvaly kuřavek do historických důlních chodeb v oblasti povrchového dolu Bílina během provádění vrtných prací z povrchu

Ing. Karel Mach, Ph.D., Severočeské doly a. s.

Abstrakt

Během hlubinné i povrchové těžby hnědého uhlí dochází ke komplikacím způsobeným neodvodněnými tělesy písků v nadloží sloje. Průvaly tekutých písků (kuřavek) doprovázejí těžbu uhlí v mostecké pánvi po celou historii. Zvláštním typem takového průvalu je průval tekutého písku vrtem do starého důlního díla. Článek shrnuje události tohoto typu v oblasti lomu Bílina za posledních 30 let a podrobně popisuje poslední takovou událost – průval na vrtu BA57 v roce 2007.

Klíčová slova:

mostecká pánev, bílinská pánev, kuřavka, průval


Zpět na přehled článků