Archiv - ročník 2010

Zpět na přehled článků

Vývoj mechanických parametrů stavebně-rekultivačních směsí za první rok monitorování

Ing. Pavel Schmidt, Ing. Petr Šašek, Ph.D., Výzkumný ústav pro hnědé uhlí a.s.

Abstrakt

Stavebnictví představuje nejvýznamnější odbytiště pro vedlejší energetické produkty (VEP) – pro produkty po spalování fosilních paliv. V oblasti severních Čech, která je výrazně ovlivněna povrchovou těžbou uhlí, je další možností využívání produktů po spalování fosilních paliv jako rekultivační materiál. V rámci řešení výzkumného záměru „Výzkum fyzikálně chemických vlastností hmot dotčených těžbou a užitím uhlí a jejich vlivů na životní prostředí v regionu severozápadních Čech“ bylo realizováno dle přípravných dokumentací stanoviště kontrolního sledování – monitoringu vyrobených stavebněrekultivačních směsí na bázi produktů po spalování uhlí. V tomto monitorovacím stanovišti jsou sledovány kvalitativní parametry stavebně-rekultivačních směsí v prostředí působení agresivních důlních vod.

Klíčová slova:

stavebně-rekultivační směsi, monitoring, vedlejší energetické produkty, fyzikálně mechanické parametry, laboratorní testování


Zpět na přehled článků