Archiv - ročník 2010

Zpět na přehled článků

Biodegradace polycyklických aromatických uhlovodíků v sedimentech

Ing. Lucie Nezvalová, Mgr. Eva Pertile, Ph.D., prof. Ing. Peter Fečko, CSc., doc. Ing. Vladimír Čablík, Ph.D., Vysoká škola báňská - TU Ostrava, Fakulta Hornicko-geologická, Institut environmentálního inženýrství

Abstrakt

V článku je řešena problematika procesu biodegradace polycyklických aromatických uhlovodíků v dnových sedimentech Černého příkopu. Byla studována účinnost degradace sumy polycyklických aromatických uhlovodíků pomocí aerobních bakterií Pseudomonas putida a Rhodococcus sp. Vyšší účinnosti procesu bylo dosaženo za použití kultury Rhodococcus sp.

Klíčová slova:

sedimenty Černého příkopu, Pseudomonas putida, Rhodococcus sp., polycyklické aromatické uhlovodíky


Zpět na přehled článků