Archiv - ročník 2009

Zpět na přehled článků

Aplikace využívající systém pro výpočet prostorové polohy kolesa rýpadel na Severočeských dolech a.s.

Ing. Dana Sládková, Ph.D. - Vysoká škola báňská – TU Ostrava; Ing. Martin Vrubel, Ph.D. - Severočeské doly a.s., Doly Nástup Tušimice

Abstrakt

V Severočeských dolech a.s. je ověřováno využití přijímačů GPS a dalších měřicích přístrojů pro určení prostorové polohy středu osy kolesa. Pozice rýpadla a důležitá data jsou zjednodušenou formou zobrazována na obrazovce počítače v reálném čase. Článek popisuje aplikace, které znalost prostorové polohy středu osy kolesa využívají.

Klíčová slova:

prostorové zobrazení, báňský model, GPS, koleso, rýpadlo, technologický model, vektorizace


Zpět na přehled článků