Archiv - ročník 2009

Zpět na přehled článků

Likvidace vodorovného hlavního důlního díla štoly Jezerka kombinovanou metodou foukané a plavené základky

Ing. Jiří Varady - Obvodní báňský úřad v Mostě; Ing. Peter Čmejrek - Litvínovská uhelná a.s., Hlavní báňská záchranná stanice Most

Abstrakt

Článek pojednává o historii a důvodech realizování a následné likvidace štoly Jezerka. Vyražena byla za účelem monitorování případných pohybů bočních svahů Krušných hor následkem jejich obnažení povrchovou těžbou hnědého uhlí lomem Československé armády. Tento monitoring byl prováděn po dobu cca 20 let. Postupem těžby mimo monitorované prostory bylo rozhodnuto o provedení likvidace tohoto hlavního důlního díla. Likvidace byla provedena založením úvodní části štoly kombinovanou metodou foukané a plavené základky elektrárenským popílkem. V článku je popsán postup, jakým byla likvidace štoly Jezerka uskutečněna.

Klíčová slova:

likvidace, foukaná základka, plavená základka, vodorovné hlavní důlní dílo


Zpět na přehled článků