Archiv - ročník 2009

Zpět na přehled článků

Využití vedlejších produktů a skrývky z těžby uhlí a jeho potenciální příspěvek k ochraně rašelinišť

Ing. Soňa Hykyšová - Výzkumný ústav pro hnědé uhlí a.s., Ekologické centrum Most a Kralupy

Abstrakt

Článek pojednává o možnosti využití skrývky vznikající při těžbě uhlí, rudných a nerudných surovin jako alternativního substrátu nahrazujícího rašelinu využívanou při pěstování žampionů a jiných druhů hub. V článku je představen výzkum týmu britských vědců z Univerzity ve Warwicku, který se zabývá náhradou rašeliny různými odpadními produkty. Informace o tomto způsobu využití odpadu byly rozšířeny o přehled dalších odpadních produktů využívaných jako náhrada rašeliny v zahradnických substrátech. Shrnut je také pohled na pěstování žampionů v ČR a ve světě a diskutován je příspěvek alternativních substrátů nahrazujících rašelinu k ochraně evropských a světových rašelinišť.

Klíčová slova:

vedlejší produkty z těžby uhlí, skrývka, hlušina, rašelina, pěstování žampionů, ochrana rašelinišť, Ramsarská úmluva


Zpět na přehled článků