Archiv - ročník 2009

Zpět na přehled článků

Problematika stěnových tlaků při provzdušňování zásobníků sypkých hmot

Ing. Robert Brázda, Ph.D. - Laboratoř sypkých hmot, Institut dopravy, Fakulta strojní VŠB – TU Ostrava

Abstrakt

Při provozování zásobníků sypkých hmot se provozovatel velice často setkává s různými tokovými poruchami. Jedná se o poruchy kontinuity toku, klenby, nálepy či mrtvé zóny sypkého materiálu v zásobnících sypkých hmot. Jednou z efektivních metod používaných k eliminaci výše uvedených poruch je použití provzdušňovacích systémů zásobníků sypkých hmot. Článek předkládá studii vlivu provzdušňovacího systému na stěnové tlaky σW sypkého materiálu v zásobníku při cíleném procesu provzdušňování a relaxace sypké hmoty a analyzuje zjištěné výsledky s výpočtovými normami zaměřenými na konstrukci zásobníků sypkých hmot, konkrétně s normami ČSN 73 5570 a DIN 1055.

Klíčová slova:

stěnový tlak, iontoměnič, relaxace, provzdušňování


Zpět na přehled článků