Archiv - ročník 2009

Zpět na přehled článků

Emise jemných částic při spalování hnědého uhlí v malých zdrojích pro vytápění domácností

Ing. Jiří Horák, Ph.D., Ing. Michal Branc - VŠB – Technická univerzita Ostrava, Výzkumné energetické centrum; Ing. Helena Hnilicová - Český hydrometeorologický ústav

Abstrakt

Zdroje tepla v domácnostech spalujících tuhá paliva jsou považovány za výrazné producenty tuhých znečišťujících látek (TZL). V roce 2005 cca 35 % z celkových emisí prachu PM10 (v ČR) pocházelo z vytápění domácností. Spalovací zařízení malého výkonu však nelze chápat jako identické zdroje znečištění, jelikož mohou pracovat na odlišných principech spalování, a mít tak výrazně odlišné emisní faktory. Článek prezentuje výsledky experimentálního stanovení emisí tuhých znečišťujících látek včetně rozdělení celkových TZL na frakce PM10 a PM2,5 u čtyřech základních typů spalovacích zařízení při spalování hnědého uhlí.

Klíčová slova:

hnědé uhlí, jemné částice, malé zdroje, vytápění


Zpět na přehled článků