Archiv - ročník 2009

Zpět na přehled článků

Současný stav problematiky využívání produktů po spalování

Ing. Schmidt Pavel, Ing. Šašek Petr, Ph.D. - Výzkumný ústav pro hnědé uhlí a.s., Most

Abstrakt

S rostoucí spotřebou elektrické energie, která je vyráběna ve velké míře spalováním fosilních paliv, roste i problém využití produktů po spalování. Tato problematika se řeší již od 50. let minulého století a stále se hledají nové způsoby, jak s těmito produkty naložit. Mezi produkty po spalování řadíme především popílek (ložový, fluidní), produkt odsíření (energosádrovec), strusku, škváru.

Klíčová slova:

popílek, produkty po spalování, využití


Zpět na přehled článků