Archiv - ročník 2009

Zpět na přehled článků

Fragmenty z komplexního měření na lomovém velkostroji typu KU800

Ing. Vlastimil Moni, Ing. Petr Klouda, Ing. Bohumír Kubík, Ph.D. - Výzkumný ústav pro hnědé uhlí a.s., Most

Abstrakt

Příspěvek stručně popisuje metodiku řešení, výsledky a postup realizovaného komplexního měření na lomovém velkostroji typu KU800 s dvoumotorovým pohonem kolesa. Měření proběhlo v podmínkách in situ a je součástí grantového projektu č. 105/07/1031 s názvem „Výzkum vlivu tvaru a geometrie břitu rozpojovacích orgánů kolesových rýpadel pomocí nových metod na energetickou náročnost a životnost".

Klíčová slova:

velkostroj, zuby, korečky, příkon, termogram, vibrace


Zpět na přehled článků