Archiv - ročník 2009

Zpět na přehled článků

Likvidace hlavního důlního díla - těžní jáma Kateřina v Modlanech - použitím nezpevněné základny

Ing. Jiří Varady - Obvodní báňský úřad v Mostě; Ing. Daniel Prečuch - EKOSTAVBY Louny s.r.o.

Abstrakt

Příspěvek řeší důvody a způsob likvidace konkrétního hlavního důlního díla – těžní jámy Kateřina v Modlanech. Způsoby likvidace starých důlních děl jsou stanoveny báňskou legislativou a poměrně podrobně zpracovány a známy, v příspěvku je popsán způsob likvidace svislého hlavního důlního díla a důvody použití způsobu likvidace nezpevněným zásypovým materiálem. Těmi byly především: zatopení jámy zhruba do poloviny hloubky důlními vodami, tedy nemožnost použití běžných cementopopílkových směsí (tuto metodu likvidace však lze využít i v obdobných případech bez výskytu mimořádných událostí), maximálně dosažitelný stupeň bezpečnosti likvidovaného objektu a odstranění hrozby propadu v místech s možným výskytem osob. Likvidovaná jáma byla částí dolu Kateřina (dříve Döblhoff III) s ukončením provozu v roce 1963 po tragickém důlním požáru, vzniklém v tomto dole.

Klíčová slova:

hlavní důlní dílo, likvidace, nezpevněný zásypový materiál


Zpět na přehled článků