Archiv - ročník 2009

Zpět na přehled článků

Energetický obsah spalitelného uhlíku odpadních látek a tvorba směsných paliv

RNDr. Ing. Josef Valeš, Jaroslav Kusý, Ing. Lukáš Anděl, Výzkumný ústav pro hnědé uhlí a.s.

Abstrakt

Snaha o využití energetického obsahu spalitelného uhlíku obsaženého ve významném množství v odpadních hmotách, které současně vykazují příznivý obsah znečišťujících látek, vede k možnosti tvorby tzv. směsných paliv. Jedná se o uměle připravené palivové směsi dvou nebo více palivových složek. Byl proveden výběr potenciálních palivových složek, včetně stanovení kvalitativních parametrů a obsahů znečišťujících stopových prvků, navrženy a ověřeny receptury směsných paliv, včetně spalovací zkoušky na malém tepelném spotřebiči. Vybrané palivové směsi splňují legislativní požadavky kladené na pevná paliva použitelná pro malé a střední zdroje z hlediska ochrany ovzduší.

Klíčová slova:

směsná paliva, energetický obsah odpadních látek, stopové prvky, měrná sirnatost, výhřevnost v bezvodém stavu


Zpět na přehled článků