Archiv - ročník 2009

Zpět na přehled článků

Geologické aspekty ovplyvňujúce výber ložísk pre podzemné splyňovanie uhlia

Ing. Monika Blišťanová, Ph.D., Ing. Anton Grinč, Ph.D. - PIDECO CGF, s.r.o.; doc. Ing. Peter Blišťan, Ph.D. - Ústav geodézie, kartografie a geografických informačných systémov, Fakulta BERG Technickej univerzity v Košiciach

Abstrakt

Podzemné splyňovanie uhlia patrí medzi čisté uhoľné technológie, použiteľné na ekonomické zhodnotenie ložísk, ktoré sú tradičnými metódami neťažiteľné z ekonomických alebo technologických dôvodov. Pri podzemnom splyňovaní vzniká plyn vhodný na výrobu elektrickej energie, petrochemických produktov a na skvapalňovanie. Na proces podzemného splyňovania uhlia má významný vplyv geologická stavba ložiska a kvalitatívne parametre uhlia, ktoré určujú kvalitu získavaného plynu. Pri detailnom posudzovaní vhodnosti ložiska pre podzemné splyňovanie je potrebné zamerať sa predovšetkým na úložné pomery sloja, prítomnosť poklesov a nespojitostí, typ a kvalitu uhlia, prítomnosť ložiskových plynov, permeabilitu sloja a v neposlednom rade aj na množstvo zásob či geografickú dostupnosť ložiska a napojenosť na infraštruktúru.

Klíčová slova:

ložisko uhlia, podzemné splyňovanie uhlia, parametre ložiska, zásoby


Zpět na přehled článků