Archiv - ročník 2009

Zpět na přehled článků

Nové poznatky o mineralogii povrchového dolu ČSA

RNDr. Michal Řehoř, Ph.D., Výzkumný ústav pro hnědé uhlí a.s.; Jiří Řehoř, Litvínovská uhelná a.s.; Ing. Petr Šulcek, Vršanská uhelná a.s.

Abstrakt

Článek stručně hodnotí historii, geologickou a mineralogickou situaci povrchového dolu Československé armády těžební společnosti Litvínovská uhelná. Hlavní pozornost je věnována dvěma novým mineralogickým nálezům v letech 2008 a 2009. První vzorek barytu na lokalitě byl nalezen při profilování vrtného jádra v roce 2008. Příspěvek uvádí charakteristiku minerálu a použité analytické metody. Nová lokalita markazitu byla objevena při průzkumu uhelných řezů v roce 2009. V článku je naleziště popsáno a jsou zde stručně hodnoceny nalezené vzorky. Zájemci je budou moci vidět na XVI. Ročníku výstavy minerálů a hornické historie na zámku v Klášterci nad Ohří.

Klíčová slova:

mineralogie, povrchový důl ČSA, baryt, markazit


Zpět na přehled článků