Archiv - ročník 2009

Zpět na přehled článků

Matematické modely vyhořívání uhelných částic v pádové trubce

Ing. Radim Paluska , Ing. Jiří Horák, Ph.D., Výzkumné energetické centrum Ostrava; Ing. Michal Stáňa, Ph.D. , Ing. Marian Bojko, Ph.D., VŠB-TU Ostrava

Abstrakt

Termokinetické vlastnosti tuhých paliv, zejména uhlí, lze experimentálně stanovit v zařízení zvaném pádová trubka. Získané výsledky měření popisují průběh vyhořívání částic paliva. Citlivé místo všech matematických modelů je v definici vstupních parametrů paliva. Pro jedno konkrétní palivo byly vypracovány dva matematické modely jeho vyhořívání  pádové trubce za použití softwaru FLUENT a ANSYS. V příspěvku jsou porovnány a diskutovány výsledky těchto modelů. Experimentálně zjištěné parametry paliva z pádové trubky budou sloužit pro optimalizaci a úpravu vstupních konstant modelů charakterizujících dané palivo.

Klíčová slova:

termokinetické vlastnosti práškového uhlí, pádová trubka, matematické modelování, FLUENT, ANSYS


Zpět na přehled článků