Archiv - ročník 2009

Zpět na přehled článků

Hodnocení ložiska lignitu v oblasti Bzence na základě jeho digitálního modelu - 2. část

doc. RNDr. František Staněk, Ph.D. , Ing. Jan Jelínek, Ph.D. , Ing. Kerstin Hoňková, Ph.D., VŠB-TU Ostrava

Abstrakt

V příspěvku jsou popsány metodické postupy a výsledky modelování a hodnocení lignitového ložiska v české části vídeňské pánve (jihomoravský lignitový revír) v okolí Bzence. Základem řešení je digitální ložisková databáze s údaji hodnotícími téměř 300 vrtů. Kromě primárních ložiskových dat obsahuje údaje o jednotně přehodnocených bilancovaných mocnostech sloje a uhelných lávek. Prvotním modelem ložiska je tzv. geologický model, který charakterizuje geologický vývoj ložiska a stanovuje prostorové rozmístění uhelných poloh na ložisku. Na jeho základě se následně vytvářejí variantní modely podle kvality uhlí (tzv. bilancované modely), které respektují prostorové rozmístění uhelných poloh popsané geologickým modelem. Digitální model sloje je využit pro všeobecné zhodnocení ložiska, stanovení morfologie a distribuce jednotlivých ložiskových atributů.

Klíčová slova:

jihomoravský lignitový revír, modelování uhelné sloje, bilancovaná mocnost, databáze, matematické postupy hodnocení ložiskových atributů, odhad zásob uhlí


Zpět na přehled článků