Archiv - ročník 2009

Zpět na přehled článků

Likvidace starého důlního díla - štola Jacobi I ve Světci kombinovanou metodou použitím zpevněné, foukané a plavené základky

Ing. Jiří Varady, Obvodní báňský úřad v Mostě; Ing. Petr Čmejrek, Ph.D.- Hlavní báňská záchranná stanice Most

Abstrakt

Příspěvek řeší důvody a způsob likvidace konkrétního starého důlního díla – štoly Jacobi I. Způsoby likvidace starých důlních děl jsou jednotlivě popsány a poměrně podrobně zpracovány a známy, v příspěvku je popsána kombinace několika použitých způsobů a důvody, proč byla použita kombinace, v tomto případě kombinace zpevněné, foukané a plavené základky. Těmi jsou především maximálně dosažitelný stupeň bezpečnosti likvidovaného objektu a odstranění hrozby vzniku propadů v místech s častým výskytem osob – zahrádky apod. Likvidovaná byla část štoly mimo vývoj uhelné sloje, likvidace jejího pokračování směrem do uhelného ložiska proběhla již v minulosti, popřípadě byla část štoly též v celém profilu odtěžena povrchovým lomem.

Klíčová slova:

staré důlní dílo, likvidace, základka


Zpět na přehled článků