Archiv - ročník 2009

Zpět na přehled článků

Úprava důlních vod na ÚDV Svatava

Ing. Silvie Heviánková, Ph.D., Ing. Iva Bestová, Ph.D., VŠB-TU Ostrava, Ing. Miroslav Zechner, Sokolovská uhelná, právní nástupce, a.s.

Abstrakt

Po ukončení čerpání důlních vod z lomu Medard, které jsou v současné době využívány pro hydrickou rekultivaci, jsou na úpravnu důlních vod (ÚDV Svatava) přiváděny důlní vody z hlubiny Jiří a nově také důlní vody z lomu Jiří, konkrétně z čerpací stanice Lomnice a čerpací stanice J3, které jsou velmi problematické z hlediska svého složení. Cílem experimentálních prací bylo, na základě vstupních rozborů důlních vod přiváděných na ÚDV Svatava, vypracovat komplexní řešení úpravy předmětných důlních vod.

Klíčová slova:

důlní voda, úprava, mangan, odmanganování, sírany, desulfatace, železo, odželezování, neutralizace


Zpět na přehled článků