Archiv - ročník 2009

Zpět na přehled článků

Monitoring hladiny podzemní vody v tělese Radovesické výsypky

Ing. Lukáš Žižka, Ing. Josef Halíř, Ph.D., Výzkumný ústav pro hnědé uhlí a.s.

Abstrakt

V předložené práci jsou shrnuty základní poznatky o geologii, hydrologii a hydrogeologii Radovesické výsypky. V prostoru Radovesické výsypky je situováno jedenáct hydrogeologických pozorovacích vrtů, na kterých jsou v pravidelných měsíčních intervalech sledovány úrovně hladiny podzemní vody. Hydrogeologické vrty jsou situovány ve zvodnělých partiích tělesa výsypky a na její bázi. Naměřené a vyhodnocené hodnoty slouží k rozšíření znalostí o zvodnění výsypkového tělesa a k utvoření komplexního náhledu na hydrogeologickou situaci tělesa výsypky.

Klíčová slova:

hydrogeologie, podzemní voda, monitoring, Radovesická výsypka


Zpět na přehled článků