Archiv - ročník 2009

Zpět na přehled článků

Vyhodnocení dlouhodobého monitoringu kvalitativních parametrů stavebních směsí na bázi produktů po spalování

Ing. Pavel Schmidt, Ing. Petr Šašek, Ph.D., Výzkumný ústav pro hnědé uhlí a.s., Most

Abstrakt

Produkty po spalování fosilních paliv v sobě skrývají potenciál, který je nutné využívat. Stavebnictví je odvětvím, ve kterém se produkty po spalování fosilních paliv nejvíce využívají. Dalším způsobem, jak využít produkty po spalování fosilních paliv je při rekultivacích. Při likvidaci hlavních a starých důlních děl je možné využít produkty po spalování fosilních paliv jako zpevněný zásypový materiál. V rámci řešení výzkumného záměru „Výzkum fyzikálně chemických vlastností hmot dotčených těžbou a užitím uhlí a jejich vlivů na životní prostředí v regionu severozápadních Čech“ bylo realizováno dle přípravných dokumentací stanoviště kontrolního sledování – monitoringu vyrobených stavebních směsí na bázi produktů po spalování uhlí. Na základě modelových zkoušek výroby různých typů stavebních směsí na bázi produktů po spalování fosilních paliv a odsíření byly vyrobeny reálné vzorky těchto směsí, které byly následně uloženy do monitorovacího stanoviště k dlouhodobému sledování vývoje kvalitativních parametrů.

Klíčová slova:

popílek, monitoring, stavební směs


Zpět na přehled článků